cafe-e dot com: back to main


Deklarace záměru

Záměrem tohoto projektu je snaha o vytvoření informačního systému, který by používala internetová kavárna. V tomto projektu bychom se chtěli zatím zaměřit na tyto body:

  • Databáze pracovníků (od technického personálu přes cíšnice až po vedoucí), stálých návštevníků kavárny (ID karty, slevy, ...), technického vybavení kavárny (hardware i software).
  • Sledování nutnosti zlepšovat technické vybavení.
  • Sledování bezpečnosti strojů (jak po stránce nebezpečí ze sítě, tak po legální stránce - blokování určitých stránek).
  • Sledování a) Vytížení stroju a celkově kavárny.
    Sledování b) Finančního hospodaření kavárny.
  • Automatické, nebo i na požádání, generování zpráv o předchozích bodech.
  • Další možnost výdělku, jako je reklama.
  • Možnost zahradní části kavárny a její pokryti pomoci Wi-Fi (zegistrování MAC adres, rychlá podpora ze strany zamestnanců).

^-- zpět na úvodní stránku

PODSEKCE

xhtml 1.0 strict | css on/off