cafe-e dot com: back to main


Matice zodpovědnosti

Marie Brůhová
Pavel Kohout
Bohumír Kubík
Miroslav Manena
Martin Svárovský
Dušan Togner
x
x
Matice zodpovědnosti
x
Stránka projektu
x
Prezentace
x
Deklarace záměru
x
Odborný článek
x
Rozpočet
x
Náklady na HW a SW
x
Kontextový diagram
x
Datový slovník
x
Seznam aktéru a událostí
x
Model jednání
x
Datový model
Popis datového modelu
x
Funkční model
x
Data flow diagram
Uživatelská příručka
Akceptační test
Návrh architektury
Reprezentace dat
x
Uživatelský vzhled, návrh GUI
Plán realizace

^-- zpět na úvodní stránku

PODSEKCE

xhtml 1.0 strict | css on/off