cafe-e dot com: back to main


Odborný článek

Navrhněte systém pro internetovou kavárnu. Systém by měl obsahovat databázi pracovníků a stálých návštěvníků kavárny, kteří jsou zvýhodňovány slevami. V kavárně by zákazník měl mít možnost si sednout k počítači a také mít možnost se připojit svým vlastním notebookem k Wi-Fi. Systému komunikuje s několika aktéry v závislosti na přístupových právech. Jde o následující aktéry: vedoucí kavárny, administrátor, obsluha a zákazník.

Vedoucí kavárny si může vypsat statistiky kavárny, jako je například vytížení strojů a celkově kavárny, finančního hospodaření kavárny a nebo aktuální stav skladu. Dále může měnit ceny služeb za internet a ceny občerstvení, objednávat zboží a také přidávat, odebírat a měnit údaje v databázi zaměstnanců.

Administrátor dohlíží na správnou činnost počítačů a databáze, proto si může nechat vypsat statistiky počítačů, může vkládat reklamy a zadávat stránky, na které zákazníci nemají přistup. Dále mění/maže potřebné data v databázích.

Při příchodu zákazníka ho obsluha zaregistruje do systému (pokud ještě není registrovaný zákazník), zadá typ slevy, pokud přijde zákazník s vlastním notebookem, zaregistruje jeho MAC adresu. Dále obsluha přijímá objednávky na občerstvení a následně dle objednávky občerstvení přinese. Při odchodu převezme platbu od zákazníka. Obsluha také manipuluje s veškerý občerstvením, jak přijímání dodávky potravin, tak výpisy z aktuálního stavu skladu občerstvení.

Při vstupu do kavárny se potenciální zákazník může zaregistrovat pokud již není registrovaný v databázi kavárny, přihlásí k některému počítači dle pokynu obsluhy, nebo si zaregistruje MAC adresu a poté se může vlastním notebookem připojit k Wi-Fi. Dále si zákazník může objednat občerstvení a při odchodu musí zaplatit dlužnou částku obsluze.

^-- zpět na úvodní stránku

PODSEKCE

xhtml 1.0 strict | css on/off