cafe-e dot com: back to main


Datový slovník

Popis notace zápisu datového slovníku (Yourdon89):

= skládá se
+              a
(...)           může chybět
{...}          opakování
[...|...]      jeden z možných
*....*        komentář
@             klíčová položka
@<číslo>  část složeného klíče

číslice = [ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]
písmeno_malé = [ a | á | b | ... | ý | z | ž ]
písmeno_velké = [ A | Á | B | ... | Ý | Z | Ž ]
mezera = [ ' ' ]
písmeno = [ písmeno_malé | písmeno_velké ]
znaky = [ písmeno | mezera ]
řetězec = { znaky | číslice }

id_kód_výrobku = 13{číslice}13
id_MAC_adresa = 2{číslice | písmeno}2 + : + 2{číslice | písmeno}2 + : + 2{číslice | písmeno}2 + : + 2{číslice | písmeno}2 + : + 2{číslice | písmeno}2 + : + 2{číslice | písmeno}2
id_kód = 3{číslice}3
id_kód2 = 8{číslice}8

číslo_účtu = {číslice}6 + - + {číslice}10 + / + 4{číslice}4
cena_ces = 1{číslice}20 + , + 2{číslice}20 + Kč

hodina = [ 0 | 1 | ... | 23 ]
minuta = [ 0 | 1 | ... | 59 ]
čas = hodina + : + minuta
den = [ 1 | 2 | ... | 31 ]
měsíc = [ 1 | 2 | ... | 12 ]
rok = [ 1 | 2 ] + 3{číslice}3
datum = den + . + měsíc + . + rok


Sklad_objednavka = @ID_Objednavka + Datum_zaslani + (Datum_prijmu) + Suroviny
ID = id_kód2
Datum_zaslani = datum
Datum_prijmu = datum
Suroviny = Kod_vyrobku + Nazev + Mnozstvi
Kod_vyrobku = id_kód_výrobku
Nazev = řetězec
Mnozstvi = {číslice}3

Sklad_prijem = @Suroviny + @Datum + Mnozstvi
Datum = datum

Sklad_vydej = @Suroviny + @Datum + Mnozstvi

Pocitac = @ID_Pocitace + Popis
ID = id_kód
Popis = řetězec

Obsazenost_pocitace = @ID_Pocitace + @Kdy + Minut
Kdy = datum + čas

Web_stranka = @Nazev
Nazev = řetězec

Firma = @ICO + DIC + Nazev + Adresa + Ucet + Kontaktni_osoba
ICO = id_kód2
DIC = 3{číslice}3
Nazev = řetězec
Adresa = řetězec
Ucet = číslo_účtu
Kontaktni_osoba = řetězec

Reklama = @ID_Reklama + Nazev + Popis + Od_kdy + Do_kdy + Typ + Cena + Kdo_zadal
ID_Reklama = id_kód2
Nazev = řetězec
Popis = řetězec
Od_kdy = datum
Do_kdy = datum
Cena = cena_ces
Kdo_zadal = Firma

Nabídka = @ID + Nazev + Cena + Popis
ID = id_kód
Cena = cena_ces
Popis = řetězec

Ucet = @ID_Listku + Datum + Cas + Polozky + Jaky_pocitac + Kdo_Vydal + Sleva_zakaznika
ID_Listku = id_kód2
Cas = čas
Polozky = Nabidka + Mnozstvi
Jaky_pocitac = Vlastni | Mistni
Vlastní = id_MAC_adresa
Mistni = Pocitac
Kdo_Vydal = Obsluha
Sleva_zakaznika = písmeno_velké

Admin = @ID_Osoba + Prijmeni + Jmeno + OP + RC + Adresa
ID_Osoba = id_kód2
Prijmeni = řetězec
Jmeno = řetězec
OP = řetězec
RC = 9{číslice}10

Vedouci = @ID_Osoba + Prijmeni + Jmeno + OP + RC + Adresa

Servirka = @ID_Osoba + Prijmeni + Jmeno + OP + RC + Adresa

Zakaznik = @ID_Osoba + Prijmeni + Jmeno + OP + RC + Adresa + Sleva_zakaznika + ID_Karta
ID_Karta = id_kód2

^-- zpět na úvodní stránku

PODSEKCE

xhtml 1.0 strict | css on/off