cafe-e dot com: back to main


Funkční model

Uživatelské role

 • Administrátor – S databází může dělat vše, co je třeba. Měnit data, přidávat a měnit uživatele a jejich práva. Zadává blokované stránky.
 • Vedoucí kavárny – Přidává a ruší zaměstnance. Mění ceny výrobků. Přijímá a vydává suroviny ze skladu. Podává objednávky surovin. Zadává nabídku občerstvení. Zadává firmy a jejich reklamy.
 • Servírka – Pro každého příchozího vytvoří účet, pro registrované přidá typ slevy, doplní číslo počítače nebo dočasně zaregistruje MAC adresu. K účtu přidává položky občerstvení podle objednávky. Registruje nové zákazníky a zadává typ slevy.


Scénáře

  Registrace zákazníka
 • Přijde nový zákazník a chce se zaregistrovat. (PP: NE)
 • Obsluha ho zaregistruje, zadá typ slevy. (PP: ANO)
 • Zákazníkovi je vygenerováno zákaznické číslo. (PP: ANO)
 • Zákazník dostane svou ID kartu. (PP: NE)

  Odregistrování zákazníka
 • Registrovaný zákazník chce odregistrovat. (PP: NE)
 • Obsluha ho vymaže. (PP: ANO)
 • Zákazník vrátí svou ID kartu. (PP: Ne)

  Ztráta ID karty zákazníka
 • Zákazník přijde, že ztratil svou kartu. (PP: NE)
 • Obsluha zablokuje starou kartu. (PP: ANO)
 • Obsluha vygeneruje nové zákaznické číslo. (PP: ANO)
 • Zákazník dostane novou ID kartu. (PP: NE)

  Objednávka surovin
 • Vedoucí zjistí, že je třeba něco objednat. (PP: ANO)
 • Vedoucí zadá objednávku. (PP: ANO)

  Příjem surovin
 • Přijede zásobování. (PP: NE)
 • Vedoucí přijme zboží. (PP: Ano)

  Výdej surovin obsluze
 • Obsluha potřebuje suroviny ze skladu. (PP: NE)
 • Vedoucí vydá suroviny. (PP: ANO)

  Příchod zákazníka
 • Přijde zákazník. (PP: NE)
 • Obsluha vytvoří nový účet. (PP: ANO)
 • Obsluha přidělí počítač. (PP: ANO)
 • Pokud je registrovaný, zadá typ slevy. (PP: ANO)

  Objednávka z nabídky
 • Zákazník si objedná občerstvení. (PP: NE)
 • Mají druh občerstvení v kavárně(PP: ANO)
 • Pokud ano, obsluha přidá občerstvení na účet. (PP: ANO)
 • Pokud ano, obsluha přinese občerstvení. (PP: NE)

  Odchod zákazníka
 • Zákazník odchází. (PP: NE)
 • Obsluha vyjede účtenku. (PP: ANO)
 • Zákazník zaplatí. (PP: NE)

  Změna cen
 • Změní se ceny zboží. (PP: NE)
 • Vedoucí změní ceny. (PP: ANO)

  Přidání nové nabídky
 • Vedoucí přidá další položku nabídky občerstvení. (PP: ANO)

  Odebrání nabídky
 • Vedoucí se rozhodne nějaké zboží nenabízet. (PP: NE)
 • Vedoucí zruší položku nabídky. (PP: ANO)

  Přidání reklamy
 • Firma chce vystavit reklamu. (PP: NE)
 • Pokud firma není v systému, vedoucí ji tam zadá. (PP: ANO)
 • Vedoucí zaregistruje reklamu.

  Blokování WWW stránek
 • Je třeba zablokovat stránku. (PP: NE)
 • Administrátor přidá stránku do databáze. (PP: ANO)

  Odblokování WWW stránek
 • Administrátor vymaže stránku. (PP: ANO)

  Přidání zaměstnanec
 • Někdo požádá o zaměstnání. (PP: NE)
 • Pokud ho vedoucí přijme, zadá ho do systému. (PP: ANO)

  Změna údajů zaměstnanců
 • Zaměstnanci se změní osobní údaje. (PP: NE)
 • Vedoucí změní údaje v databázi. (PP: ANO)

  Odchod zaměstnance
 • Zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu končí. (PP: NE)
 • Vedoucí ho smaže zesystému. (PP: ANO)

^-- zpět na úvodní stránku

PODSEKCE

xhtml 1.0 strict | css on/off