Aplikace počítačové grafiky - 36APG

Dušan Togner

Reklamný leták

| 04 Jan 2007

A4, ~207kB, .pdf

3D animácia

+

s raytracingom

| 17 Dec 2006

400x300px, 10s, 25fps - no ray; 400x300px, 2.5s, 25 fps - ray

Tutoriál 3: 3D model

| 10 Dec 2006

Modelovanie a renderovanie v Blenderi.

Tutoriál 2: Vektory

| 12 Nov 2006

Práca s vektorovým obrázkom v Inkscape.

Animované logo

| 04 Nov 2006

420x250px, ~25kB, .gif - no repeat

Tutoriál 1: Bitmapa

| 28 Oct 2006

Ako upraviť obrázok v GIMPe.

© 2006 dus  |  css on/off

   ‹